O firmie


Siedziba:
67-100 Nowa Sól
ul. K. Szymanowskieg 1A
tel. 68 387 75 16, tel. kom. 0691 744 991
e-mail: bwf@wp.pl
 
  Biuro:
65-520 Zielona Góra
ul. Ptasia 2A
tel./fax 68 322 21 85
e-mail: bfw2@o2.pl
Właściciel:
mgr Włodzimierz Buczak wpisany do
rejestru biegłych rewidentów
prowadzonego przez Krajową Radę
Biegłych Rewidentów pod nr 7702
 
  Rejestracja:
wpis do ewidencji działalności gospodarczej
Urzędu Miejskiego w Nowej Soli
nr 4521/95 z dnia 19 lipca 1995 r.
Uprawnienia do badania sprawozdań finansowych:
Wpis na listę podmiotów uprawnionych do
do badania sprawozdań finansowych
prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych
Rewidentów pod nr 764.
Podstawa:
Uchwała Krajowej Rady Biegłych
Rewidentów nr 124/61/95 z dnia
36 września 1995r.